Elnätsavgifterna sänks med upp till 21 procent från 2020

- Det handlar totalt om 60 miljarder kronor under nästa tillsynsperiod 2020–2023, enligt regeringens beräkningar sade energiminister Ibrahim Baylan. Foto. Wikimedia, kredit: Europaportalen

Elnätsavgifterna sänks med upp till 21 procent från 2020 för kunder som i dag har höga elnätsavgifter. Det handlar totalt om 60 miljarder kronor under nästa tillsynsperiod 2020–2023, enligt regeringens beräkningar. Det sade energiminister Ibrahim Baylan när han i nyligen presenterade en ny elnätsreglering..

– Elnätsföretagen kan i dag plocka ut en avkastning om 5,85 procent, vilket för kommande intäktsperiod 2020–2023 minskar till nära 3 procent givet de förutsättningar, som ränta och inflation, som gäller i dag, sade Ibrahim Baylan.

Regeringen konstaterar att elnätsföretagen över tid har haft möjlighet till höga avgiftshöjningar. Och i många fall har elnätsavgifterna slutligt kunnat fastställas först efter långdragna och framgångsrika domstolsprocesser för elnätsföretagen.

– Det är långt ifrån alla elbolag som har höjt elnätsavgiften. Det finns en rad mindre, ofta kommunala energibolag, som inte har tagit ut intäktsramen. De har hållit igen utifrån vilka kostnader de har. De är de stora elbolagen som har stått för de största höjningarna och det blir deras kunder som får de tydligaste sänkningarna av elnätsavgiften, sade han.

– Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar. Samtidigt minskar vi risken för långdragna domstolsprocesser kring elnätsavgifterna, sade Ibrahim Baylan.

Han påpekade också att regeringen vill undvika olyckliga situationer där avgifterna hamnar i processer som blir långdragna och där kunderna inte vet från år till år hur avgifterna ska se ut.

– Det är också olyckligt för elnätsföretagen med stora skillnader i deras intäktsramar. Vi vill försöka få ner processerna så att de blir kortare perioder och mer förutsägbart. Det ingår också i Energimarknadsinspektionens uppdrag att få till en bättre dialog med bolagen, sade Ibrahim Baylan.

EI:s beslut om intäktsramar har överklagats av elnätsbolag flera gånger. Domslut har till och med gett företagen rätt till högre intäktsram än vad de själva hade bett om. Företagen har också kunnat flytta över inte uttagna intäktsramar från föregående perioder.

Enligt Ibrahim Baylan har elnätsbolag riktat mycket kritik mot regeringens förslag. Detta har skett i de dialoger som regeringen har haft med bolagen under de senaste två åren då de har arbetat med att ta fram den nya elnätsregleringen.

– Jag förutsätter att även den här regleringen blir föremål för domstolsprövning, så som det har skett på andra håll i Europa, sade han.