”Brexit betyder högre energipriser och minskad försörjningssäkerhet”

Heyshams kärnkraftverk, vid Heysham Harbor Dockside med två gaskylda kärnreaktorer. Foto: Wikimedia, kredit: Rwendland

Brittiska energikonsumenter kan märka den kommande brytningen med EU på mer än ett sätt, säger en ny rapport.

Det brittiska beslutet att lämna EU kan betyda mer än ett hårt slag mot landets handels- och banksektor. De engelska energibolagen kan också påverkas av beslutet, skriver The Guardian.

Slutsatsen presenteras av en kommitté i det brittiska överhuset, och det framgår bland annat att Storbritannien kommer att bli mer sårbart för energinedskärningar, och konsumentpriserna i landet kan också stiga avsevärt som en konsekvens av utträdet, står det i rapporten.

Kommittén konstaterar också att handel med energi kommer att bli mindre effektiv eftersom det med mycket hög säkerhet kommer att vara nödvändigt att lämna EU: s inre energimarknad. Utöver detta kommer Storbritannien som en naturlig följd av EU: s åsidosättande att ha betydligt mindre inverkan på energipolitiken i unionen.

Enligt Guardian får Storbritannien fortfarande sin gas och cirka fem procent av elektriciteten från resten av EU.