Världens största energiministermöten i Malmö och Köpenhamn

I juni 2017 var Kina värdar för det åttonde ministermötet inom samarbetet Clean Energy Ministerial (CEM8) och det andra inom samarbetet Mission Innovation (MI-2) i Peking. Nästa år kommer det nionde Clean Energy Ministerial (CEM9) och det tredje Mission Innovaiton (MI3) hållas i Malmö och Köpenhamn.

Sverige kommer tillsammans med Danmark, Finland, Norge, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet stå värdar.

Ministermötena hålls den 23-24 maj 2018 på temat Energy Integration and Transition med fokus på utvecklingen och spridningen av energiteknik för framtidens behov. Under mötena samlas energiministrar för världens främsta energinationer och företrädare för näringsliv, forskning, civilsamhället och internationella organisationer. Tillsammans arbetar de mot det gemensamma målet att skynda på omställningen till hållbar energi.

– Energiomställningen behöver, precis som klimatutmaningen, lösas gemensamt. Vi som är värdar för 2018 års ministermöten ser ett stort värde i att tillsammans driva på utvecklingen av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering på energiområdet skapas nya jobb och tillväxt i Sverige och globalt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.