Brytning och prospektering av uran i Sverige kan förbjudas

Nyligen meddelade Vice statsminister Isabella Lövin (MP) att regeringen har för avsikt att förbjuda brytning och prospektering av uran i Sverige, skriver Östersunds-Posten.

Regeringen ska ha gett Naturvårdsverket i uppdrag att i september återkomma med ett förslag på hur ett sådant förbud kan se ut.

– Kärnkraft är inte förnybar energi utan beroende av ett ändligt material, uran. Så motiverar vicestatsminister Isabella Lövin (MP) beskedet.

– Centern i länet har drivit den frågan länge och jag hoppas verkligen att regeringen menar allvar, så att det blir en proposition i riksdagen, säger Centerns länsordförande Bosse Svensson. Förutsatt att regeringens förslag håller måttet och inte urholkar betydelsen av ett kommunalt veto anser jag att Centerpartiet i riksdagen ska rösta ja.