Ibrahim Baylan träffar Bangladeshs energi- och mineralminister

Bangladeshs energi- och mineralminister Nasrul Hamid kommer till Sverige för att möta samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och ta del av svenska lösningar och erfarenheter inom energiområdet.

Syftet med besöket är att stärka relationerna mellan Sverige och Bangladesh, att främja ett ökat handelsutbyte mellan länderna och att bidra till utvecklingen och spridningen av koldioxidsnåla energitekniker.

– Jag ser fram emot att utbyta erfarenheter inom energi- och klimatfrågor med minister Nasrul Hamid. Vi kommer att prata om hur svensk teknik och svenska lösningar kan stödja Bangladesh i deras utveckling mot att ge fler tillgång till energi, och göra det på ett hållbart sätt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Ministrarna Ibrahim Baylan och Nasrul Hamid inviger också ett rundabordssamtal där Energimyndigheten och svenska företag diskuterar ett ökat näringslivssamarbete med den bangladeshiska delegationen.