OX2 välkomnar nya besked om utökat stöd

Regeringen lämnade nyligen ett förslag om hur det utökade stödet till förnybar el med 18 terawattimmar till 2030 ska genomföras som en del av den så kallade energiöverenskommelsen. OX2 är positiva till förslaget och menar att åtgärderna är nödvändiga för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el, skriver företaget i ett pressmeddelande.

− Förslaget är mycket positivt och ligger i linje med vad som krävs för att säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el och för att investerarna ska fortsätta att satsa på Sverige, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

− Politikerna har förstått att marknaden kräver långsiktiga och tydliga spelregler, säger Linda Burenius Magnusson, ansvarig för public affairs på OX2.

OX2 lyfter vad som är enligt dem de viktigaste delarna i förslaget:

• Den jämna upptrappningen av elcertifikatkurvan börjar år 2022 och blir 2 terawattimmar per år fram till och med 2030

• Kvotplikten ökar redan under 2018 och 2019 för att beta av befintligt överskott av elcertifikat, dvs delar av den så kallade ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs

• Kvoterna flyttas från lag till förordning vilket möjliggör snabbare tekniska justeringar

• Sverige ska införa en stoppregel för målet till 2030 senast vid utgången av år 2020