Ett behov av kompetens och forskning

Växjö kommun har som målsättning att andelen förnybar energi ska vara 90 procent år 2030 och Kronoberg ska producera mer grön energi år 2050 än vad som konsumeras, rapporterar Växjöbladet/Kronobergaren.

Enligt Arbetsgruppen Förnybar Energi Sydost krävs kompetens och forskning för att klara dessa mål.  Det finns bland annat inte i regionen någon utbildning eller forskning som täcker hela området förnybar energi, skriver Växjöbladet/Kronobergaren.

Kronoberg och sydöstra Sverige är glesbygd med god tillgång till förnybara energikällor, menar Arbetsgruppen Förnybar Energi Sydost. "Närproducerad" grön energi kan omvandlas via småskalig vattenkraft, biobränsle för värme och/eller el från minipannor till små och storskaliga kraftvärmeblock, solceller, vindkraft och jord- och bergvärme.

Arbetsgruppen Förnybar Energi Sydost menar alltså att det finns anledning att utbilda kompetens för såväl forskning som implementering av dessa energisystem i regionen, skriver Växjöbladet/Kronobergaren. Lokala och regionala elnäten har också utvecklingsbehov och kan knytas samman med det nationella stamnätet.

Lösningen för att kunna starta en ny utbildning kommer bland annat i form av engagemang från såväl universitetets institutioner som branschen, menar Arbetsgruppen Förnybar Energi Sydost. Även ekonomiska medel för utvecklingsfasen samt för forskning samt att regionala politiker och branschen går in och visar intresse för såväl kompetensförsörjning som för forskning.