Forskning i renbetesland får sex miljoner kronor

Arkivbild

Två fleråriga forskningsprojekt om ren och vindkraft har beviljats sammanlagt närmare sex miljoner kronor i medel från Vindval. Projekten ska ge svar på frågor om renens habitatanvändning i vinter­betesland med vindkraft.

Anna Skarin från SLU leder projektet ”Renar och vindkraft på vinterbeteslandet”. Jonathan Colman vid universitetet i Oslo är projektledare för ”Påverkan och mildrande åt­ gärder för vindkraft inom renens vinterbete”.

Den information som tas fram ska kunna användas för att minimera negativa effekter av en storskalig vindkraft­ utbyggnad. Områden i såväl Sverige som Norge kommer att stu­deras. Projekten kommer att samarbeta och pågår fram till 31  december 2020.

Projekten kommer att använda bland annat GPS­data, digitala kartor samt kunskap och erfarenheter från ren­ skötare och andra aktörer. Projektgrupperna har lång erfarenhet av forskning om renar och vindkraft.