Energiöverenskommelsen tar sitt nästa steg

Den 10 juni 2016 slöt regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en ramöverenskommelse om energipolitiken. Den syftar till att ge långsiktighet i energipolitiken och skapar förutsägbarhet för såväl elmarknadens aktörer som för samhället.

 

Nu genomförs nästa steg genom beslut om utbyggnad av förnybar el och placeringsreglementet för kärnavfallsfonden, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Regeringen är överens med Norge om hur elcertifikatsystemet ska se ut efter 2020.

Propositionen (Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017) som överlämnas till riksdagen innehåller förutom förslaget om nytt mål till 2030, ett flertal förslag och bedömningar, exempelvis:

Nya kvoter för det nya målet kommer in från 2022 med en linjär upptrappning till 2030

Delar av den ingående reserven av elcertifikat tidigareläggs från 2018

Kvotkurvan flyttas till förordning

Riksdagen fortsätter besluta om nya mål

Snabbare tekniska justeringar av kvoter möjliggörs

En administrativ förenkling görs för vissa leveranser av el bland annat till laddstationer för fordon

Avtal med Norge

Ambitionen är att både den proposition som överlämnas i dag och den proposition som överlämnas senare med avtalet ska kunna behandlas av riksdagen före sommaruppehållet. Förslaget innebär att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018, skriver regeringen.

Regeringen kommer att återkomma till Riksdagen med en proposition om kärnavfall senare i vår och följer det förslag som lämnats från Strålsäkerhetsmyndigheten och som sedan remitterats.