Trappa upp arbetet för att nå Sveriges miljömål

Miljömålsrådet kommer att under år 2017 fokusera på hållbara transporter och miljömålssystemets viktiga funktion i genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, skriver regeringen.

Miljöminister Karolina Skog träffade Miljömålsrådets ordförande Maria Wetterstrand för ett samtal om förslaget av åtgärder som rådet tidigare lämnat till regeringen.

Syftet med förslagen är att trappa upp länsstyrelsernas och myndigheternas arbete för att nå Sveriges miljömål.

– Det nationella genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga för regeringen och transportfrågan är central för att vi ska nå miljömålen. Vi ska nu läsa och analysera förslagen ordentligt och därefter bedöma vilka konkreta steg som behöver tas, säger miljöminister Karolina Skog.