Acciona i avtal med Rio Energy

Acciona vinner 117 megawatts vindturbinorder i Brasilien, åt Rio Energy. Accionas dotterbolag Acciona Windpower kommer att leverera 117 MW av sina AW3000 maskiner till brasilianska företaget Rio Energi i Ceara.

861 megawatt 2014 Affären, som undertecknades i december, tog Accionas globala AW3000 försäljning 2014 till 861 megawatt, medan den ackumulerade försäljningen av turbinen nådde 2088 megawatt, nästan 40 procent kontrakterades i Brasilien.

39 maskiner Rio Energi har beställt 39 maskiner för sin Itarema IV, VI, VII, VIII och IX vindkraftverk efter att ha sålt sin framtida produktion till Brasiliens A-3 energi auktion. Leveransen av turbinerna påbörjas i juli 2015.

I tidigare affärer Företaget hade tidigare beställt 90 megawatts Accionas AW3000 enheter för Itarema I, II, III och V, vinnare på A-3 auktionen 2013.

Källa: www.renewables.seenews.com