Första spadtaget: vindpark Gellibrand

Det första spadtaget är taget. Acciona Energy har satt igång med vindpark Gellibrand på 132 megawatt.

Investeringen för projektet omfattar 2,3 miljarder kronor (258 miljoner dollar).

Regionen har även energimål om att nå 25 procent förnybart till 2020 samt 40 procent förnybart till 2025 – mål som bland annat parken ska hjälpa till att realisera.