Acciona i fortsatt samarbete med Mexiko

Acciona ska tillsammans med Federal Electricity Commission of Mexico (CFE) fortsätta att genom deras samutvecklade program utveckla förnybara energiprojekt på olika delar av landet.

Parterna tecknade ett memorandum of understanding (MoU) i oktober 2015.

Acciona bidrar bland annat med mätningar på olika tänkbara lokaliseringar uttänkta för vindkraft, installation av mätstationer samt genomförbarhetsstudier.