Arise återköper obligationer

Arise meddelar att bolaget har återköpt obligationer till ett nominellt värde om 18 miljoner kronor. Återköpet gäller bolagets icke säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor, med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6 procent som förfaller år 2017 (ISIN: SE0006220059). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 100,4 procent av obligationernas nominella belopp.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

För att minska bruttoskulden Anledningen till att Arise köpte tillbaka sina obligationer var bland annat för att minska sin bruttoskuld, men även för att förbättra företagets räntenetto.

Efter återköpet uppgår Arise innehav av ovan nämnda obligationer till 50 miljoner kronor.