Arise förvärvar del av Svartnäs Vindkraft AB

Foto: Sandia Labs

Arise AB har tecknat ett optionsavtal med Bergvik Skog om rätten att förvärva samtliga aktier i Svartnäs Vindkraft AB – alltså också rättigheterna till vindkraftsprojektet Svartnäs.

Samtliga tillstånd för Projektet har vunnit lagakraft och elanslutningen är säkerställd. Arise kommer att vidareutveckla projektet med avsikten att sälja det vidare till en köpare när det är byggfärdigt.

Projektet ligger i Faluns kommun med en effekt som bedöms kunna uppgå till cirka 100 megawatt. Siktet är inställt på att vindkraftparken ska driftsättas kring årsskiftet 2018/2019.