Kölvallen får avslag på miljötillståndsansökan

Arise har velat avyttra projektet Kölvallen under 2017. Men Mark- och Miljööverdomstolen har meddelat avslag för projektets ansökan om miljötillstånd givet nuvarande förutsättningar.

Beslutet innebär att projektet inte kan avyttras under 2017 utan istället måste enligt domstolen en ny tillståndsprocess inledas.

Arise avser att inleda en sådan process men kan i dagsläget inte ge någon prognos vare sig för om tillstånd kommer kunna erhållas eller i så fall när, skriver företaget i ett pressmeddelande.