Nordex i avtal med RWE

Nordex vann ett avtal med RWE på 17 megawatt. Avtalet gäller leveranser av turbiner till ett projekt i Poznan, västra Polen.

Turbinerna som omfattas i avtalet är N117/2400.

Nordex ska leverera sju N117 / 2400 maskiner till Opalenicaprojektet. Målet är att koppla upp turbinerna till slutet av året. Avtalet omfattar även ett 15-årigt serviceavtal.

Enligt Windpower Intelligence, har RWE omkring 300 megawatt, vissa är uppkopplade medan andra fortfarande är i en utvecklingsfas i Polen. Projekten omfattar 129 megawatt i Smigiel i västra Polen.

Källa: www.windpowermonthly.com