Nordex levererar till turkiskt projekt

Nordex levererar sina första turbiner typ N131/3900, för låga vindområden till Turkiet.

Leveransen ska till vindparken Eber på 39 megawatt.

Ordern kommer från Erdem Holding.

Installation av turbinerna väntas till vår 2018.