Nordex vinner norskt avtal

Nordex har kammat hem en order från kund Midtfjellet Vindkraft.

Avtalet omfattar leverans av turbiner till tredje fasen av vindparken, som totalt ska omfatta 149,6 megawatt.

11 turbiner ska levereras, typ N117 på 3,6 megawatt.