"En fara för naturlivet"

Bygget av vindkraftsparker ska vara en fara för naturlivet, enligt universitetet i Belfast. Bygget av vindkraftsparker kan ha negativa effekter på lokala och regionala biologiska mångfalder.

Universitetet i Belfast har tagit fram en rapport där man påstår att bygget av vindkraftsparker ska vara en fara för lokal och regional biologisk mångfald.

Forskarna från universitetet varnade för att döda djur vid vindkraftskollisioner blir vanligare, alltså där djur flyger in i vindkraftsverken, och detta kan utsätta hotade arter för en ännu större risk att minska i antal.

En fara för fåglar och fladdermöss

Rapporten ska ha visat att rovfåglar (särskilt arter som flyger högt) var särskilt utsatta för kollisioner med roterande blad men även en risk för andra fåglar.

Enligt forskarna från Belfast kan vindkraftverk även ha en negativ inverkan för fladdermöss, som även de kan riskera att kollidera med vindkraftverk.

Källa: www.hvnplus.co.uk