Eolus Vind vänder till förlust

Eolus Vind redovisar ett resultat före skatt på -14 miljoner kronor (35) för det tredje kvartalet, mars till maj, i bolagets brutna räkenskapsår 2015/2016.

Rörelseresultatet blev -12 miljoner kronor (38).

Nettoresultatet uppgick till -11 miljoner kronor (35), motsvarande -0,43 kronor per aktie (1,39).

Nettoomsättningen var 158 miljoner kronor (346).

Eolus Vind driftsatte under kvartalet 7 nya vindkraftverk (0) med en total effekt på 14,6 megawatt (0). Samtidigt överlämnades 5,7 verk till kund (14,2), med en total effekt på 11,9 megawatt (22,5).

Elproduktionen var 20,8 gigawattimmar (45,2) med en genomsnittlig intäkt på 362 kronor per megawattimme (392).

Då inga nya vindkraftsanläggningar tas i drift under räkenskapsårets fjärde kvartal tvingas vindkraftsprojektören Eolus Vind att konstatera att "sannolikheten är stor" att man inte kommer att uppnå ett positivt resultat för räkenskapsåret 2015/2016.

Det meddelar vd Per Witalisson i Eolus rapport för det brutna tredje kvartalet 2015/2016, perioden mars-maj.

"På en volatil marknad är det dock viktigt att hålla krutet torrt och att kunna vara flexibel för att ta tillvara de möjligheter som marknaden erbjuder. Vid utgången av det tredje kvartalet hade Eolus en nettokassa på 145 miljoner kronor och en soliditet på 65 procent", konstaterar Witalisson.

Gällande el- och elcertifikatsmarknadernas prisutveckling kommenterar Witalisson:

"Under våren och försommaren har vi haft en trend med stigande elpriser både när det gäller spotpriser och kortare och längre terminer. Förhoppningsvis har vi nu lämnat de extrema bottennivåerna bakom oss. På elcertifikatsmarknaden har överskottet som fanns vid årsskiftet sjunkit snabbare än förväntat. Det beror dels på högre efterfrågan genom höjd kvotplikt och dels på lägre elproduktion från vindkraftsanläggningar under våren".

Regeringens och tre av allianspartiernas energiöverenskommelse från i juni kommenteras med att ambitionen "kunde ha varit ännu högre" för att säkerställa att målsättningen om 100 procent förnybart till 2040 nås, men att beskedet ändå innebär att "ytterligare cirka 70 miljarder kronor kommer att investeras i förnybar elproduktion under tioårsperioden!".

Witalisson konstaterar att vindkraft kommer stå för en stor del av volymen och att Eolus ska se till att ha de rätta projekten för att målsättningarna ska nås.

(SIX News)