Svensk Vindenergi: ”Energimyndigheten missar vad som krävs”

Energimyndigheten publicerade en produktionsrapport nyligen med rubriken ”Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka”, där de pekar på en stor potential för landbaserad vindkraft.

Men Svensk Vindenergi pekar ut att rapporten visar på en möjlighet, men missar att staka ut vad som faktiskt ska göras för att nå potentialen. Föreningen menar att det som krävs är snabba åtgärder som återuppbygger förtroendet för elcertifikatsystemet.

Svensk Vindenergi delar myndighetens bedömning där det är ”projekt med mycket goda vindlägen, låga kostnader och låga avkastningskrav som kommer att vara aktuella de närmaste åren.”

Förutom detta pekar föreningen ut andra faktorer som kan påverka en process, som utfallet i prövningsprocessen, förutsättningarna för elanslutning och finansiering.

Föreningen menar att ett stort ansvar vilar på Energimyndigheten att genomföra snabba åtgärder för att eliminera elcertifikatöverskottet – bland annat krävs ett investeringsvänligt klimat.