IEA: koldioxidfattiga energikällor står för mer än hälften av den globala elproduktionen år 2040

Enligt en ny rapport från Internationella energimyndigheten kommer elektricitet att bli den snabbast växande sektorn på energimarknaden i årtionden. Tabell: IEA

- I över ett sekel har det funnits en sektor som helt har dominerat energimarknaden, nämligen produktionen av elektricitet. Och den kommer att behålla sin dominerande ställning ytterligare hundra år, skriver energianalytiker Luke Burgess i tidskriften Energy & Capital.

Det globala energisystemet befinner sig emellertid i en övergångsfas. Ändliga och förorenande energiresurser ersätts med nya källor och lösningar.

- Men efterfrågan på el som de nya källorna producerar växer ständigt, anser Burgess.

Enligt en ny rapport från Internationella energimyndigheten kommer elförsörjningen att förbli den snabbast växande sektorn på energimarknaden under årtionden.

Burgess anser att det går trots allt att tjäna pengar på olja. En investering på 10 000 dollar kan ge 104 000 dollar tillbaka.

- Internationella sjöfartsorganisationen har sänkt svavelhalten i det globala sjöfartsbränslet. Gammalt bränsle med 3,5 procent svavelbränsle förbjuds. Det nya bränslet har 0,5 procent svavel, men det räcker inte med det och priserna går snabbt upp. Det kommer att bli brist på en miljon fat olja per dag från och med den 1 januari 2020, tror Luke Burgess.

- Placerarna måste agera idag, nu när det fortfarande finns stora pengar att tjäna. Det kallas "IMO 2020 Sulphur Cap".

IEA: s rapport om World Energy Outlook 2019 förutspår att mängden av elenergi växer mer än dubbelt så mycket som det totala energibehovet.

Denna tillväxt beror, enligt Burgess, på befolkningsökningar, ekonomisk utveckling och global urbanisering. Och det gäller framför allt i Kina och i andra asiatiska länder.

Luke Burgess hänvisar till nyckelstatistik:

• Enligt FN: s uppskattningar ökar världsbefolkningen till över 9 miljarder människor fram till år 2040, från cirka 7,7 miljarder idag.

• PricewaterhouseCoopers förutsäger att världsekonomin ökar i genomsnitt drygt 3 procent per år, gemensamt med 50 utvecklingsländer som fördubblar sin bruttonationalprodukt fram till 2037 och nästan tredubblar den fram till 2050.

• Enligt FN kommer 68 procent av världens befolkning att leva i urbana områden år 2050, jämfört med 55 procent idag.

IEA meddelade nyligen att elen är en av de få energikällor vars användning ökar fram till 2040, främst på grund av elektriskt drivna fordon.

IEA:s scenarier visar att vind- och solvärme kommer att spela en viktig roll i elproduktionen under de kommande åren.