Polen uppmanas att satsa mer på förnybart

Trots tidigare krafttag för att modernisera Polens energiinfrastruktur, behövs fortfarande signifikanta investeringar för att stödja utvecklingen av förnybar energi i landet, enligt International Energy Agency (IEA), skriver Wind Power Monthly.

Bland annat lyftes landets initiativ om en miljon laddbara elfordon till 2025 som en positiv åtgärd.

Men det största problemet ska vara landets beroende av kol, skriver Wind Power Monthly. För att komma ifrån kolet föreslår IEA bland annat att landet skapar ekonomiska förutsättningar för landbaserad vindkraft.