Vattenfall miljöcertifierar produktionen

 

Mellan 2012 och 2016 har andelen el- och värmeproduktionsanläggningar som omfattas av miljöledningssystemen ökat med 53 respektive 69 procent, skriver Vattenfall.

Sedan början av 2017 är därmed 99,7 procent av Vattenfalls anläggningar för elproduktion och 97,9 procent av anläggningarna för värmeproduktion officiellt certifierade för sin dokumentation av det miljöarbete som utförs.

– Koncernledningen gjorde ett tämligen djärvt drag då man 2014 lovade att införa certifierade miljöledningssystem för företagets samtliga produktionsanläggningar fram till 2016. En granskning från 2012 visade att vissa delar av organisationen redan använde certifierade miljöledningssystem, medan andra delar fullständigt saknade systematisering. Det är med andra ord en stor framgång att man sedan dess lyckats nå en nästan hundraprocentig täckning för alla el- och värmeproduktionsanläggningar. Succén beror inte minst på alla kollegorna vid produktionsanläggningarna som verkligen har satsat hårt på att genomföra allt detta, säger Helle Herk-Hansen, Vattenfalls miljöchef.

Vattenfall har beslutat att certifiera sina miljöledningssystem enligt ISO 14001.