Sverige har över 50 procent förnybar energiförsörjning

Förra året kom 51 procent av Sveriges energiförsörjning från förnybara energislag. Sverige överträffade EU-målet för förnybar energi 2020 åtta år tidigare.

– Det är en fantastisk utveckling som också visar att det är mycket enklare att ställa om energisystemet än vad många tror. Det är viktigt att regeringen och riksdagen nu slutar låtsas att de tar krafttag för att nå målen till 2020. Vi måste istället arbeta mot högre mål, exempelvis en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

EU-målet för Sverige enligt förnybartdirektivet är 49 procent 2020. Riksdagen har angett ett mål på 50 procent förnybart 2020. Bägge målen har alltså redan överskridits.

Svebio har räknat fram 51 procent förnybar energi genom att utgå från aktuell statistik i Energimyndighetens nya kortsiktsprognos från den 19 mars 2013. Svebio har använt den metod som anges i EU:s direktiv för beräkning av andelen förnybar energi. Den största förnybara energikällan i Sverige är bioenergi, därefter kommer vattenkraften som är hälften så stor som bioenergin. Vindkraft och frivärme från värmepumpar står vardera för knappt 5 procent av den förnybara energin, solenergi är minst med mindre än en procent av det förnybara.

Vattenkraften ska anges som normalproduktion. Om man istället räknar med den faktiska vattenkraftsproduktionen 2012, som var ett rekordår för vattenkraften, blir den förnybara andelen ett par procent högre eller omkring 53 procent.