Långtidsprognos: stigande elpriser väntas 2020-2022

Enligt Bixias långtidsprognos för elprisutvecklingen till år 2030 kommer priserna att falla fram till 2019 och sedan stiga igen under åren 2020-2022. År 2030 räknar Bixia med att prisnivån kommer att ligga på cirka 33 euro per megawattimme i snitt, jämfört med det nordiska elpriset 2016 där snittet låg på 27 euro per megawattimme.

Orsaken bakom att priserna kommer att stiga 2020 till 2022 ska vara att flera kärnkraftverk kommer att stängas, både i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland.

– Samtidigt räknar vi med att elanvändning kommer att öka, både på grund av att vi blir fler invånare men också för att fler elbilar kommer in på marknaden samtidigt som det etableras fler serverhallar här i Norden. Fram till 2030 räknar vi med en ökad elanvändning på cirka 21 terawattimmar från dagens nivåer, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

En förstärkt energibalans väntas fram till 2019 som leder till låga elpriser, som exempel ny finsk kärnkraft, Olkilouto 3 och mer förnybart.

– Därefter får vi en försämrad energibalans beroende på stängningen av Ringhals 1 och 2 samt ökad export via nya kabelförbindelser, säger Matina Rosenberg.