Sveriges första djupgeotermiska kraftvärmeverk kan bli verklighet

Naturvårdsverket vill praktiskt stimulera utvecklingen av ett nytt miljövänligt och förnyelsebart energialternativ eller komplement till i första hand sol-, vind- och vattenkraft. Detta genom något som kan bli Sveriges första djupgeotermiska kraftvärmeverk, i Karlskoga.

Bidraget är på 1,7 miljoner kronor och är del av ett innovationsprogram med målet att stötta satsningar på spetsteknologier till morgondagens smarta hållbara städer. I satsningen kommer en geotermisk förstudie genomföras i Karlskoga.

– Målet är att vi i Karlskoga ska bygga världens första geotermiska kraftvärmeverk baserat på vårt koncept NxGeo. Systemet baseras på nya exploaterings- och borrtekniker samt värmeväxlingsdesign för att utvinna lågtempererad värm från jordens inre för att producera el, fjärrvärme, fjärrkyla samt energi för kompletterande uppvärmningsbehov. Anläggningen som blir den första i sitt slag ska när den står klar om några år producera 15 megawatt energi till det lokala fjärrvärmenätet. Detta motsvarar halva årsbehovet, minskade årliga bränslekostnader på 15 miljoner kronor samt medför en avsevärd minskning av miljöpåverkan från dagens bränslen, kommenterar Anna-Maria Béregi Amnéus, vd och grundare av energiföretaget Energeotek AB som utvecklat tekniken.