Vindkraftverk kan ge sömnstörningar

Foto: Morguefile

 

Ett stort forskningsprojekt har undersökt hur vindkraften påverkar människans intressen. Miljöpsykologen Marianne Henningsson har lett projektet på Linnéuniversitetet sedan 2010. Hon anser att vindkraften kan ge somliga personer sömnstörningar. Det rapporter Sveriges Radios Gotlandsnytt.

- Det finns viss forskning som säger att några kan bli störda, sömnstörningar, säger hon till Gotlandsnyntt. Det kan bero på att det på natten blåser mindre och därmed är tystare och då hörs verken mer.

Projektet har bland annat undersökt hur vindkraften påverkar människans hälsa. Marianne Henningsson anser att det borde undersökas mer vad som ligger bakom känslan att sömnen blir störd.

Även mer diffusa värdena, såsom hur människor upplever landskapet omkring sig har projektet visat är viktiga och speciellt då miljön där man bor.

- Den kan ju vara väldigt betydelsefull. Man kan ju till och med känna att man är en del av den naturen. Förändras då den kan ju vissa känna att "det här gillar inte jag. Min miljö får inte förändras". Det är lika viktigt att få in de tankarna och känslorna i planeringen av vindkraften som att kartlägga andra naturvärden och kulturvärden säger hon. Hon föreslår en sorts utökad landskapsanalys när nya verk planeras, där människors upplevelser bakas in i planeringen.