Sjöbo säger nej till vindkraft

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Sjöbo säger nej till vindkraftverk vid Bellinga. Utskottet hänvisar till kommunens översiktsplan, skriver Ystads Allehanda.Bjäre Kraft har ansökt om plantillstånd för att uppföra fem stycken vindkraftverk vid Bellinga. Under 2009 beslutade Sjöbo kommun att frågan om vindkraftverken fick vänta tills kommunens översiktsplan om lämpliga områden för vindkraft var klar.I oktober 2010 antogs vindkraftstillägget i översiktsplanen och eftersom Bellinga ligger inom ett område som anses olämpligt för vindkraft i stor skala så får Bjäre Kraft nu nej på förfrågan om plantillstånd.