Vindkraft Öst ska utveckla vindbruket

Foto: sxc.hu

Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Regionförbundet Örebro ska under 2012-2013 genomföra ett projekt för att bygga upp ett regionalt nätverk som drivkraft och främjare för en offensiv och hållbar utveckling av vindbruket i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- &Örebro län. Projektet heter Vindkraft Öst.I ett nationellt perspektiv är vindkraften i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- & Örebro län relativt outvecklad. Potentialen för tillväxt anses som god på grund av den teknikutveckling som skett med högre och effektivare vindkraftverk som även ger lönsamhet i inlandslägen.- I regionen planeras just nu många vindkraftsprojekt. Vi vill genom projektet skapa förutsättningar för ett förbättrat samarbete mellan olika vindkraftsaktörer med målet att få en bättre acceptans, men även större andel lokalt ägande och därmed en långsiktigt hållbar utveckling av vindbruket i regionen, säger Peter Åslund, enhetschef på Regionförbundet Örebro.Vindkraft Öst är ett projekt som i huvudsak finansieras via det nationella Nätverket för vindbruk som arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och information om vindkraft och stödja regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket för vindbruk har bildats på uppdrag av regeringen.