Arise ökade produktionen

Foto: Arise Windpower AB

Arise Windpower producerade under juli månad 19,9 GWh el i bolagets vindkraftparker. Det var en ökning med 43 procent jämfört med samma månad föregående år (13,9 GWh).

Juli månads produktion var i stort sett i linje med bolagets förväntningar.