Produktion över förväntan

Produktionen för november 2016 uppgick till 60,0 gigawattimmar, meddelar Rabbalshede Kraft.

Som ett resultat av bra vindar under månaden ökade produktionen från föregående 55,2 gigawattimmar.

Under november har tillgängligheten legat över 99 procent.