Starka vindar under oktober månad

Rabbalshede Kraft meddelar om en produktion för oktober månad som gick upp till 56,7 gigawattimmar.

Starka vindar under större delen av månaden ska ha hjälpt till att öka produktionen. Till och med tio procent över förväntad produktion.