Arise bygger vindkraft i Solberg

Foto: Arise Windpower AB

Arise Windpower har tecknat en villkorad överenskommelse med Ownpower Projects AB om förvärv av ett tillståndsgivet projekt i Solberg, väster om Örnsköldsvik. Projektet omfattar ett 40-tal vindkraftverk varav Arise initialt avser uppföra mellan 25 till 30 kraftverk.

Avtalet är villkorat av att vissa detaljfrågor löses med markägare inom projektområdet.

Detaljplanering pågår och elanslutning av parken, tillika driftstart, bedöms kunna ske sommaren 2014. Investeringsbeslut fattas så snart el- och certifikatpriserna återigen är på mer normala nivåer.