"Vindkraft i Gävleborg ingen fara för fisken"

Foto: Chris Murphy

I en ny rapport skriver Naturvårdsverket att de två stora vindkraftsparker som planeras utanför Gävleborgs kust inte kommer att störa djurlivet i havet nämnvärt, skriver Sveriges Radio. Tvärtom skulle de fungera som skydd för fisken.

De två havsbaserade vindparkerna planeras att byggas i Finngrundet i Gävlebukten och i Storgrundet utanför Söderhamn.

En av författarna bakom rapporten, Lena Kautsky, föreståndare för Stockholms marina forskningscentrum, berättar att naturen inte skulle ta någon skada.

- Om man bara först noga undersöker att området inte utgör viktiga lekområden för fisk, så har vindkraftverken inte någon betydande negativ inverkan på livet i havet. Det förefaller troligt att ingen skulle vilja tråla i en vindkraftspark. Därmed skulle vindkraftsverken indirekt skydda fisken, säger Lena Kautsky till Sveriges Radio.