Nya rekommendationer för nedmontering

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans lanserat ny vägledning om hur tillverkare ska att efterbehandla marken efter verket har monterats ned.

De nya vägledningarna kommer som ett svar på de kraftiga vindkraftsutbyggnationerna.

– Vi hoppas att vägledningen ska bli ett stöd både för verksamhetsutövaren och för de myndigheter som berörs, säger Matilda Schön på Energimyndigheten, till Vindval.

Bland annat ges råd om lämplig efterbehandling av mark och vattenområde, tidsplanering och ekonomisk säkerhet.