ABB i konsortium för forskning om smarta elnät

Foto: ABB

ABB meddelar att företaget blir en nyckelpartner i Grid4EU, ett innovationskonsortium med 27 deltagande parter, vars syfte är att minska koldioxidutsläpp genom att effektivisera elanvändning och underlätta efterfrågestyrd eldistribution.

Konsortiet ska fokusera på att ta fram storskaliga lösningar för smarta elnät som ska kunna anammas och tillämpas runt om i Europa efter att projektet är avslutat.

ABB ska spela en nyckelroll i Grid4EU, vilket omfattar sex ledande europeiska elnätsoperatörer (som tillsammans svarar för 50 procent av Europas eldistribution) samt handelsföretag, tillverkare och forskningsorganisationer inom el och elprodukter. Konsortiets verksamhet ska pågå under 51 månader från 1 november 2011, dagen då avtalet undertecknades officiellt av EU-kommissionen.

Grid4EU ska driva utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar för övervakning och styrning av sådana delar av elnäten som inte tidigare har haft denna möjlighet. En sådan mer avancerad styrning är nödvändig för att på ett säkert sätt integrera förnybar energi i elnätet och på så sätt kunna minska koldioxidutsläpp och samtidigt upprätthålla en hög nättillförlitlighet.

Konsortiet ska också stödja utvecklingen av dynamisk efterfrågestyrning, vilket ytterligare främjar integreringen av förnybara energikällor och skapar möjlighet för konsumenterna att spela en aktiv roll i det smarta elnätet.

Grid4EU omfattar sex pilotprojekt i form av storskaliga smarta elnät i sex olika länder. ABB ska delta i tre av dessa projekt och arbeta tillsammans med RWE i Tyskland, Vattenfall i Sverige och CEZ i Tjeckien.