Allt fler regeringar satsar på smart elnätsteknologi

Eltels installation av smarta mätare i Norge fortskrider. Även i Danmark har installationen påbörjats. Sverige står också igen redo att ta steget mot nya lösningar när de befintliga smarta elmätarna ska ersättas med nästa generations smarta mätare. Foto: Eltel

- Enligt en färsk internationell studie ser allt fler regeringar smart elnätsteknologi som en strategisk infrastrukturell investering som möjliggör deras långsiktiga ekonomiska välstånd och hjälper dem att uppnå sina mål när det gäller minskning av koldioxidutsläppen, skriver Kelvin Ross i tidningen Power Engineering International.

Smarta elnät är elektriska energisystem som utnyttjar informations- och styrteknik, distribuerad databehandling samt tillhörande givare och manöverorgan för att integrera beteenden och handlingar hos användare och andra intressenter samt att effektivt tillhandahålla en hållbar, ekonomisk och tillförlitlig elförsörjning. 

Tack vare nya mätningsintervall kommer datavolymen att mångdubblas. Samtidigt skärps myndighetskraven på produktion och förbrukning av energi och kundernas roll förändras från konsumenter till prosumenter. Den nya Tjänstehubben kommer att lanseras och utvecklingen av smarta nät går snabbt framåt, för att inte tala om utvecklingen inom kommunikationsteknik och IoT (Internet of Things).

Studien från forskningsföretaget GlobalData konstaterar att ”behovet av att mildra klimatförändringen och främja förnybar energi driver smarta elnätsinitiativ över hela världen.”

EU införde 2006 en 30-årig strategisk energiteknologiplan för att driva fram globala smarta elnätsprojekt. ”Om EU ska kunna uppfylla sina 2020-mål - som innebär en ökning av energieffektiviteten med 20 procent, måste EU stegra sin andel av förnybara energikällor med 20 procent och minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent. EU måste därmed modernisera och liberalisera det åldrande elnätet, skapa stordriftsfördelar för förnybar energi och främja konsumenternas effektivitet ", säger rapporten.

GlobalData säger att "varje land, som vill skapa en smart nätkarta eller implementerar ett smart nät, måste även skapa sin egen smart nät Task Force eller smart nät-förbund med de stora energiföretagen och intressenterna, såsom kraftverks- och nyckelutrustningstillverkare, elmarknadsaktörer och myndigheter.

Internationella organ tillsammans med EU har utvecklat standarder som syftar till att hjälpa länder att utveckla sina egna individuella standarder.

Flera länder har redan infört nätmätningsprotokoll och utrustning på plats, och ett antal länder utforskar kring tekniken och mekanismen. I USA har 45 delstater och fyra territorier obligatoriska mätningsregler elnät disponibla för förnybara energikällor som sol och vind.

Antalet kunder med smarta nätmätare i USA ökade från 0,16 miljoner 2010 till över 1,83 miljoner i fjol. Landet installerade avancerad mätinfrastruktur i form av 201 miljoner smarta mätare under de senaste fem åren och antalet förväntas öka till över 90 miljoner smarta mätare fram till år 2020.

- I USA finns nu mer än 16 000 offentligt tillgängliga laddstationer, jämfört med 500 stycken år 2008, vilket ökar elbilsägarnas förtroende för sina egna fordon, står det i rapporten.

I 2016 genomförde ANEEL ett nätmätningssystem i Brasilien som skulle göra det möjligt för kunderna att enkelt koppla sitt mikrogenerationssystem till det brasilianska elnätet. I maj 2017 hade över 10 000 PV-system installerats i Brasiliens nättmätningssystem med en sammanlagd kapacitet på 78 megawatt. ANEEL strävar efter att nå 1,2 miljoner PV-system med nätmätning före 2024.

Indien har som mål att installera 130 miljoner smarta mätare före 2021 under Smart City Initiatives. Regeringen har gjort det obligatoriskt att installera smarta mätare för konsumenter med månadsförbrukning som överstiger 200 enheter före 2019.

År 2013 distanserades USA av Kina, som blev den största smarta nätmarknaden. Landet investerade 4,3 miljarder dollar i smarta nät, vilket stod för mer än en fjärdedel av de 14,9 miljarder dollar som användes globalt under det året. Kina hade det största antalet NEV-laddstationer för elbilar i världen med 214 000 offentliga NEV-laddningsställen år 2017. Antalet offentliga laddningsplatser i Kina ökade med cirka 51 procent år 2017. Kina har över 300 000 registrerade elbilar, med kraftigt stigande tendens.

GlobalData säger att "kinesiska OEM-kunder kommer sannolikt att framstå som ledare på den rena EV-marknaden och blir mål för många utländska företag som investerar i smarta nät. General Electric, Siemens, ABB och flera andra företag samarbetar med inhemska kinesiska partners för att utöka sin smarta nätverksamhet i Kina. ”

Även Sverige står igen redo att ta steget mot nya lösningar när de befintliga smarta elmätarna ska ersättas med nästa generations smarta mätare.

Tack vare nya mätningsintervall kommer datavolymen att mångdubblas. Samtidigt skärps myndighetskraven på produktion och förbrukning av energi och kundernas roll förändras från konsumenter till prosumenter. Den nya Tjänstehubben kommer att lanseras och utvecklingen av smarta nät går snabbt framåt, för att inte tala om utvecklingen inom kommunikationsteknik och IoT (Internet of Things).