Hyresbostäder i Växjö skaffar vindkraftverk

Hyresbostäder i Växjö har undertecknat ett förvärvsavtal med vindkraftsbolaget O2 om köp av ett vindkraftverk till en kostnad av 52 miljoner kronor. Genom köpet och ägandet av vindkraftverket får bolaget el till självkostnadspris och ska på så sätt minska sina koldioxidutsläpp med upp till 5,6 ton per år.

– Vi kan se fram emot ekonomiska besparingar och kontroll över våra elkostnader genom att äga egen vindkraft, men framför allt är detta ett viktigt steg i vårt miljöarbete, säger Kenneth Faaborg på Hyresbostäder i Växjö.

Hyresbostäder i Växjö kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som kommer att byggas i vindkraftsparken Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013.

Det aktuella vindkraftverket förväntas producera i genomsnitt cirka 7 GWh per år, vilket utgör en stor del av Hyresbostäder i Växjös nuvarande elanvändning. Det motsvarar hushållsel (4 500 kWh/år) för 1600 hushåll/år.