O2 tecknar avtal med finskt skogsbolag

Foto: O2

Tornator, som är Finlands tredje största skogsbolag, har tecknat ett avtal med O2. Avtalet gäller utveckling av vindkraftsprojekt på Tornators mark i Finland. Målet med samarbetet är att utveckla och bygga 300-400 megawatt vindkraft. Detta motsvarar cirka ett hundratal vindkraftverk.

Det övergripande ansvaret för projektens utveckling, byggande och finansiering kommer att ligga hos O2. Tornators roll är att hjälpa till med planering och miljöfrågor. Projekten kommer att vara placerade i östra och norra Finland, främst på Tornators mark, men även andra markägare kan involveras.

– Tornator har fått många frågor om områden för vindkraftsproduktion, men vi har velat hitta en partner som också har resurser att genomföra projekten. O2:s sätt att arbeta med värden inom hållbarhet, miljö och intressenters deltagande är en bra match med vårt sätt att arbeta, säger Antero Luhtio, fastighetschef på Tornator.

– O2 började utveckla vindkraftsprojekt i Finland under 2012. Våra projekt är huvudsakligen belägna på privata markägares mark i västra Finland. Nu när vi tecknar ett avtal med en av de största skogsägarna i Finland, Tornator, har vi stora möjligheter att utöka vår projektportfölj i Finland, säger Paul Stormoen, vd för O2 Vindkompaniet.