Älvsborgsvind förvärvar ett vindkraftverk från O2

Foto: O2

Älvsborgsvind investerar i ett nyckelfärdigt vindkraftverk från O2. Verket byggs för närvarande i en vindpark på Mässingberget i Dalarna.

Älvsborgsvind är ett publikt aktiebolag med 370 aktieägare. De äger idag fyra vindkraftverk och är delägare i ytterligare två verk. Vindkraftverken producerar sammanlagt ca 11 000 megawattimmar förnybar el om året. Nu förvärvar bolaget ytterligare ett verk. – Just nu är det ett gyllene tillfälle att köpa nya vindkraftverk. Priserna har anpassats efter teknikutveckling, marknadsläge och rådande elpriser, vilket gör att vi nu köper till ett förmånligt pris, säger Bertil Borglund, vd på Älvsborgsvind.

Det nya vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark som O2 ska bygga på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarnas län. Alla relevanta bygglov och tillstånd är beviljade och förberedande arbeten har påbörjats på platsen. Driftstart och överlämnande till Älvsborgsvind beräknas till början av 2015. O2 kommer att fortsätta förvalta vindparken kommersiellt och tekniskt via en separat överenskommelse.

Vald turbin är Vestas V100-2.0 MW som har en rotor på 100 m och en effekt på 2,0 megawatt.

– Älvsborgsvind investerar i ett högeffektivt verk på en plats med ett väldigt bra vindläge. Det borgar för en lönsam vindkraftsproduktion, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.