Skånska kommuner kan få strängare strandskyddsregler

Foto: Wikimedia Commons

Fyra skånska kommuner föreslås få nya strandskyddsregler. I flera fall skulle strandskyddet utvidgas i Båstad, Höganäs, Bromölla och Kristianstad, skriver svt.se.

Det utvidgade strandskyddet föreslås gälla från 100 meter upp till 300 meter från strandkanten, ut i vatten och in i land, vilket i så fall kommer att stoppa byggandet av till exempel bryggor och vindkraftverk i havet. Även musselodlingar och muddringsarbeten skulle påverkas.

– Den största förändringen är att vi föreslår ett utvidgat strandskydd på 300 meter ut i havet i kustkommunerna. Längs kusten finns värdefulla grunda vattenmiljöer med ålgräsängar, som bland annat är viktiga uppväxtområden för fiskarter och kräftdjur. Dessa är viktiga att skydda för exploatering, säger Karin Emanuelsson, projektledare på naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne.

De förändrade strandskyddsreglerna kommer att gälla alla Skånekommuner, utom de fyra som helt saknar strandlinjer. Fem beslut är redan tagna och fyra förslags ställs nu alltså ut.