”Behövs en konkret handlingsplan för havsbaserad vindkraft”

I en kommentar kring Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft skriver Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening att rapporten framstår som försiktig mot bakgrund av den senaste tidens  prissänkningar. Författarna menar att det behövs en konkret och tidsatt handlingsplan för utvecklingen av havsbaserad vindkraft även i Sverige.

– Utvecklingen av havsbaserad vindkraft har varit dramatisk under våren. Precis som för landbaserad vindkraft har kostnadssänkningen gått mycket snabbare än förväntat och redan inom några år kan havsbaserad vindkraft byggas utan stöd, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

De lyfter även Energimyndighetens rapport om ekonomi och potential för havsbaserad vindkraft med informationen om bland annat leverantörsledet som har blivit effektivare och den snabba teknikutvecklingen vilket pressat kostnaderna. Författarna skriver att nya upphandlingar i bland annat Tyskland visar att havsbaserad vindkraft, med rätt förutsättningar, kan byggas utan stöd från år 2024.

– Även Sverige behöver ta fasta på den positiva utvecklingen. Nu behöver en tidsatt handlingsplan tas fram som visar hur den havsbaserade vindkraften kan bidra till målet om ett helt förnybart elsystem till 2040, säger Charlotte Unger Larson.

– Att bygga ut den förnybara elproduktionen där det finns goda förutsättningar är nödvändigt för att möta de globala klimatutmaningarna, och havsbaserad vindkraft spelar en viktig roll i det, säger Jeanette Lindeblad.