Det går framåt för Skåne

10 skånska kommuner har startat sin resa mot 100 procent fossilbränslefrihet och de ska redan ha nått målet om fossilbränslefri elanvändning, skriver Kommunförbundet Skåne. Förnybara fordonsbränsle beskrivs som den största utmaningen.

Sedan 2016 arbetar 10 skånska kommuner tillsammans för att bli fossilbränslefria. En uppföljning av resultatet visar att 100 procent av all el, 75 procent av uppvärmningen och 40 procent av drivmedlen är fossilbränslefria.

- Det händer mycket och flera av kommunerna har redan nått målen. Alla kommuner har 100 procent fossilbränslefri elanvändning och flera kommuner har nått målet om 90 procent fossilbränslefri uppvärmning. En förklaring till det goda resultatet är det strukturerade arbetssättet och erfarenhetsutbytet kommunerna emellan, säger Anna Tibbelin på Kommunförbundet Skåne, som är en av projektledarna.

En stor utmaning för samtliga kommuner är att ställa om till förnybara fordonsbränslen och fossilfria tjänsteresor, ett arbete som kan handla om allt från upphandling av gasbilar till satsningar för att påverka medarbetarnas resvanor. Målet är att nå 50 procent.

- Det är glädjande att kommunerna ökade sin sammanlagda andel förnybara fordonsbränslen från 35 procent till 40 procent under året. Vi ser till exempel en ökad användning av det förnybara drivmedlet HVO, säger Eric Eliasson som är projektledare.