Fiskar undviker oljud

Foto: sxc

Djur som lever i havet störs av bullrande fartyg och vindkraftsbyggen. Ökad ekonomisk utveckling gör att fartygstransporterna blir fler och snabbare och stör ännu mer, skriver Sveriges Radio.

Enligt Peter Sigray, professor i undervattensteknologi på Totalförsvaretsforskningsinstitut, FOI, hör fiskar riktningar på grund av att öronen sitter bakom ögonen inne i huvudet. Detta medför att fiskarna hör ljud från hela undervattenslandskapet, men också ljud från vattenytan.

Den forskning som gjorts hittills på hur fiskar påverkas av fartygsbuller visar att de undviker oljudet.