Region Skåne oroliga kring stöd för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten fick i uppdrag att utreda marknaden för havsbaserad vindkraft i Sverige. De skulle även göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning, skriver Kristianstadsbladet.

Men beslutet blev att myndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft på lång sikt kan spela en viktig roll i det svenska elsystemet men att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft, utöver elcertifikatsystemet, inte är motiverat före år 2030. Motiveringen till detta lyder: Det huvudsakliga skälet är att den samhällsekonomiska nyttan med havsbaserad vindkraft inte är större än från den utbyggnad av förnybar el som sker genom ett teknikneutralt stöd, vars kostnad är betydligt lägre, ” skriver Energimyndigheten i sin rapport.

Politiker i Region Skåne har reagerat och tänker på utvecklingen av den planerade parken Taggen.

Politikerna i regionala utvecklingsnämnden (RUN) har skrivit ett remissvar där rapporten, enligt dem, bygger på missuppfattningar och felbedömningar.

Det som beslutet kan orsaka, enligt politikerna är att Sverige: går miste om ett antal samhällsekonomiska fördelar, utveckling av näringslivet, jobbtillfällen, chansen till att kunna nyttja redan tillståndsgivna projekt, internationella investeringar i Sverige, samt följdinvesteringar i regional infrastruktur och hamnar.

Utanför Åhus planeras vindparken Taggen, bestående av 37 turbiner med upp till 220 meters totalhöjd, och en effekt om 300 megawatt. Taggens projektledare lyfter att kostnaderna har sjunkit.

- Det har skett en halvering de senaste tre-fyra åren. Dels var det tidigare en omogen teknik med hög kostnadsutveckling, som nu stabiliserats. Men fortfarande är det dyrare än landbaserat, och om det inte blir några särskilda statsstöd mer än elcertifikaten, kan projektet kan försenas ett par år, säger Taggens projektledare Göran Loman.

- Men väntar man till 2030 och det inte byggs något fram till dess, då förfaller alla tillstånd. Vårt gäller till 2028. Då får man börja om från början, och då blir det först mot slutet av 2030-talet vi kommer att kunna ha havsbaserad vindkraft.

- Vi anser att man bör genomföra några projekt för att säkra kompetensen. Då är Östersjön bra, med den lägre våghöjden och avsaknaden av tidvatten.