Vattenfall fortsätter satsa på havsbaserad vindkraft i Tyskland

Foto: Vattenfall

Vattenfall och Stadtwerke München (SWM) har beslutat att tillsammans investera omkring 11 miljarder kronor i en andra gemensam havsbaserad vindkraftpark utanför den tyska nordsjökusten.

Vindkraftprojektet  (totalt 288 megawatt) och beräknas årligen generera 1,4 terawattimmar förnybar elektricitet motsvarande förbrukningen för ca 400 000 hushåll. Vattenfall har en andel på 51 procent och investerar cirka 5,6 miljarder kronor i projektet.

Den nya vindkraftparken kommer att byggas nordväst om DanTysk, Vattenfalls och Stadtwerke Münchens första gemensamma vindkraftpark som planeras tas i drift i början av 2015. Både Sandbank och DanTysk har en installerad effekt på 288 megawatt vardera. Byggstart för vindkraftparken Sandbank är planerad till år 2015.

- Sandbankprojektet är ytterligare ett bevis för vår ambition att fokusera våra tillväxtinvesteringar på förnybar produktion, säger Gunnar Groebler, ansvarig för Vattenfalls affärsområde för förnybar produktion i Kontinentaleuropa/UK. Vi är en av de största och mest erfarna operatörerna inom havsbaserad vindkraft i världen och kommer med detta projekt ytterligare bidra till den tyska energiomställningen Energiewende.   Vattenfall har mer än 900 vindturbiner i drift i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och i Storbritannien. Bolaget är världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft och hade i slutet av 2013 en andel på 12,5 procent av den havsbaserade vindkraften i världen (850 megawatt av 6900 megawatt).

 

Fakta Sandbank Antal turbiner:                       72 st ycken Turbintyp:                             Siemens SWT-4.0-130 (nominell effekt 4,0 MW) Total installerad effekt:         288 MW Beräknad årsproduktion:      1,4 TWh Vattendjup:                           24-33 meter Avstånd till kusten:               110 km (90 km från ön Sylt) Rotordiameter:                      130 meter Max rotorhöjd över havet:     158 meter Byggstart:                              2015