Kina satsar mest på förnybar energi

Foto: Charlie Tillja

Kina är det land som investerar i särklass mest på förnybar energi. Mätt som andel av bruttonationalprodukten ser bilden helt annorlunda ut. Mest av alla satsar Uruguay följt av Mauritius, Costa Rica, Sydafrika och Nicaragua. Det visar officiell statistik som presenterades under World Bioenergy.

Bakom den årliga studien står nätverket Ren 21, Renewable Energy Policy Network for the 21th Century.

Fossila bränslen är fortfarande den dominerande energikällan med en andel på 77,6 procent. Men de förnybara alternativen kommer starkt. De riktigt stora satsningarna görs på el från sol och vind, vilka under 2013 levererade 319 respektive 318 gigawattimmar.

– För första gången gick solen förra året om vinden, säger Martin Hullin, som presenterade statistiken.

Bioenergi ökar starkt, om än från en lägre nivå och levererade under 2013 88 gigawattimmar energi till en allt mer energiförbrukande värld.

Dock är statistiken osäker när det gäller biobränslen, enligt Bharadway Kummamuru från World Bioenergy Association. – Det är ett komplex energisystem med en stor andel lokal produktion, påpekade han vid presentationen.

Statistiken visar också att investeringarna i förnybar energi minskade under 2013. Det är en påminnelse om att branschen ogillar osäkerhet och reagerar på förändrade villkor. Men det finns också en annan förklaring som tvärtom innebär att tillväxten är obruten.

– Priserna på till exempel solpaneler har gått ned och det kan vara orsaken till minskningen. sade Martin Hullin.