TRIG tar investering på 190 miljoner euro i Ersträsk-projektet

Foto: Enercon

Enercon gör framsteg i genomförandet av det stora vindenergiprojektet Ersträsk i Sverige. Enercon installerar 68 vindkraftverk med en totalproduktion på 229,1 MW i vindkraftparken i kommunen Piteå i Norrbotten. 26 E-103 EP2 vindkraftverk har redan slutförts. För närvarande är förberedelser på väg för uppförande av ytterligare 42 E-126 EP3 vindkraftverk efter väderrelaterad vinteravbrott. Hela projektet förväntas vara klart i mitten av 2020.

Samtidigt som vindkraftparkens byggnadsarbete fortskrider, har sökandet efter investerare redan framgångsrikt genomförts. Renewables Infrastructure Group Limited, TRIG, en Londonbaserad energiinvesterare, förvärvar 75 procent av projektets andelar av vindkraftverken, som kommer att genomföras i två delar under första kvartalet 2019 respektive 2020. Ett avtal har nyligen undertecknats av båda parter.

– Vi är glada att ha hittat TRIG, en erfaren och stark partner för Ersträsk, som är intresserad av en gemensam och långsiktig drift av vindkraftparken, säger Enercons vd Hans-Dieter Kettwig.

Sverige är en av ENERCONs centrala internationella marknader och spelar en nyckelroll i framtida planering för internationell verksamhet. Enercon har sin egen försörjningskedja i Sverige, inklusive exklusiva produktionspartner och en stor serviceorganisation, och är en av de största företagen i den svenska vindindustrin.

– Ersträsk-projektet är en annan konsekvent och viktig milstolpe i utvecklingen, förverkligandet och driften av stora vindkraftverk i Sverige, säger Hans-Dieter Kettwig. "Storprojektet passar också in i Enercons förstärkta internationella orientering. På grund av den svagare marknadsutvecklingen i Tyskland har Enercon nyligen väsentligt stärkt sin internationella verksamhet.